İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozuklukları toplumda çok yaygın olarak bulunmakta ve önemli iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Hastalığının farkında olmayan kişilerin yıllarca sebebini başka yerlerde aramakta ve tedavi için geç kalmaktadır. Öte yandan, bu hastalar yeterli ölçüde tedavi alamadıkları da bir gerçektir. Kaygı bozukluğu tanısı konan hastaların sadece ilaç tedavisi ile tedavi edilmeye çalışılması her zaman için doğru değildir. Bu hastaların ilacın yanı sıra çoğu zaman psikoterapiye de ihtiyaç duymaktadır.

Kaygı bozukluğu şemsiyesi altında Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluğu, Fobik Bozukluk, gibi hastalıklar yer almaktadır. Yakın geçmişe kadar Obsesif-Kompulsif Bozukluk da bu şemsiyenin altında idi, ama artık ayrı bir hastalık grubu olarak ele alınmaktadır.

Yaygın Bunaltı/Anksiyete Bozukluğu

Bunaltı/Anksiyete korkuya benzeyen bir duygu. Sanki her an kötü bir haber alacakmış gibi, sanki her an kötü bir şey olacakmış hissi, bir endişe, sıkıntı olarak algılanır. Yaygın Bunaltı Bozukluğu belli bir duruma, organa veya nesneye saplanmamış, yani elle tutulur bir sebebi olmayan yaygın ruhsal ve fizyolojik bunaltı ile giden bir hastalıktır.

Hastada genel bir huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sabırsızlık, hareketlerinde artış söz konusu. Hasta konuşurken tedirgin ve ednişelidir.

Düşünce içeriinde kaygı ve endişe baskındır.  Hasta olayları olduğundan daha abartılı algılar ve gelecekle ilgili olumsuz ve felaket senaryoları kurar.

Otonomik sistemin aktive olmasına bağlı olarak hastada çarpıntı, kaslarda gergirnlik, kan basıncında artış, ağız kuruması, bazen bulantı ve öğürme görülebilir.

Panik Bozukluğu

Panik Bozukluğu kendiliğinden ve beklenmedik panik ataklarla giden bir anksiyete bozukluğudur. Panik atak ile Panik Bozukluğunu karıştırmamak lazım. Panik atak bütün kaygı bozukluklarında veya başka herhangi bir psikiyatrik rahatsızlıkta görülebilir. Bozukluk demek için bu atakların son 1 ay içerisinde birkaç kez yineleyen ve beklenmedik atakların olması gerekmektedir.

Fobik Bozukluk

Fobik Bozukluk, normalde korkulmayacak belli bir durum veya nesne ile karşılaştığında ortaya çıkan bir korkudur. Hasta bu korkuların anlamsız olduğunu bilir ama yine de kaçınmaya devam eder. Korkutğu ortam veya nesneye bağlı birçok fobi türleri vardır. Bunlardan en sık görülenleri kapalı alan korkusu, hayvan korkusu, açık alan korkusu, yüz kızarması korkusu.

Tedavi

Kaygı Bozukluklarının tedavisinde hem ilaç hem de psikoterapinin çok faydalı olduğu bilinmektedir.

Bilişsel -Davranışçı Terapi, Davranışçı Terapi, Analitik Terapiler, Destekleyici Psikoterapiler Kaygı Bozukluğunda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.