İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İnternet Kullanım Bozukluğu

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir. İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir.  Her yaşta ve cinsiyette görünen bir rahatsızlık olmasına rağmen diğer bağımlılıklara göre daha erken yaşlarda başlamaktadır. Özellikle 12-18 yaşları riskin en yüksek olduğu dönemler olarak görülmektedir. Cinsiyetler arası farka bakıldığında ise internet bağımlılığının erkeklerde kızlara göre 2-3 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca erkekler ve kızlar arasında internette geçirilen zamanın içeriği açısında da bazı farklar vardır. Kızlar daha çok okuyarak ya da chat programlarında sohbet ederek zaman geçirirken, erkeklerin spor ve şiddet oyunlarını tercih ettiği görülmektedir.

İnternet bağımlılığında eşlik eden başka psikiyatrik bozukluklar olabilir. Sosyal fobi ya da depresyon internet bağımlılığı olan kişilerde görülen bozukluklar arasındadır. Bu durumlarda eşlik eden rahatsızlıklar internet bağımlılığının sebebi ya da sonucu da olabilmektedir.  Kişinin erken yaşlarda internet başında uzun süre zaman geçirmesinin dikkat eksikliği gelişmesinde etken olduğu görülmektedir.  Hiperaktivitenin varlığı ise internet bağımlılığının gelişmesinde risk faktörü olarak görülmektedir.

İnternet bağımlılığı adı altında pek çok bağımlılık türünden bahsetmek mümkündür.

 Örneğin; telefonla konuşmak, SMS göndermek, internet, bilgisayar, Playstation  vb.

Çocuğunuzun ya da Yakınınızın İnternet Bağımlısı Olduğunu Nasıl anlarsınız?

  • Haftada ortalama 40-80 saat internette zaman geçirebilir ya da bir oturuşta 6-20 saat gibi uzun bir süre bilgisayarın başından kalkmadan zaman geçirebiliyorsa,
  • Uyku döngüsü bozulduğu için aşırı kahve ya da kola gibi maddeler kullanıyorsa,
  • İnternet kullanımı sorucu fiziki aktivitenin azalmasından dolayı obezite, karpal tünel sendromu, sırt ağrısı, kas ve iskelet rahatsızlıkları, postür bozuklukları, göz sorunları gibi sorunları varsa,
  • Son dönemlerde internette geçirilen zaman artmaya başladıysa,
  • İnternet kullanmaya başladıktan sonra kullanmayı durdurmakta zorlanıyorsa,
  • İnternet kullanmayı isteyip de kullanamadığında gerginlik, huzursuzluk, keyifsizlik gibi sorunları yaşıyorsa,
  • Günlük hayatta karşılaştığı sorunlar karşısında internet kullanmayı tercih ediyorsa,
  • İnternet kullanımı sebebiyle hayatındaki diğer aktivitelerde ve sorumlulukları yerine getirmede azalma olduysa,
  • İnternet kullanımı sebebiyle eş, aile, arkadaş ya da iş ilişkilerinden en az birinde sorun varsa,
  • İnternet kullanımı sebebiyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı oluyorsa,

Siz ya da yakınınız yukarıdaki maddelerden 3 ya da fazlasına sahipse bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Tedavi

Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığında da ailenin ve kişinin bilgilendirilmesi ve uyarılması bağımlılığın önlenmesinde önemlidir. Bu sebeple tüm ailenin tedaviye katılımı gerekmektedir.

Tedavide esas amaç bir yandan kişinin internet kullanım sebeplerini ortaya çıkararak bu sebepler üzerinde çalışmak, bir yandan da kişinin hayatını programlamak ve internet başında geçireceği zamanı azaltmak için dışsal kontroller geliştirmektir.

İnternet bağımlılığında tedavinin amacı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişiyi tamamen internetten uzak tutmak değildir. Burada tıpkı yeme bozukluğunda da olduğu gibi sağlıklı bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Buna yönelik birçok psikoterapotik yaklaşımlar söz konusu. Kimi durumlarda özellikle eşlik eden diğer psikiyatrik bozuklukların varlığında ilaç tedavisi gerekebilmektedir.